arrow-r arrow-r search

Personvernerklæring

Personvernerklæring for PK GRUPPEN AS – II

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om behandling av personopplysninger pr. 20/07/2018.

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst.

1.            Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder.

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt salg.

2.         Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp.

3.         Rettigheter for de registrerte

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nett-side.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

4.         Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er PK Gruppen AS (org. nr. 936 129 722). Vår postadresse er Dyrmyrgata 27, 3611 KONGSBERG.  

Du kan også kontakte oss pr e-post  post@pk-gruppen.no eller telefon 97 77 23 10.