arrow-r arrow-r search

PK Gruppen AS

Et konsern som eies av familiene Kristiansen og Syvertsen på Kongsberg

Vår historie

Konsernets historie skrives tilbake til 1946 da entreprenørvirksomheten ble startet. Formelt ble selskapet Petter Kristiansen AS etablert i 1969.
I 1985 ble også PK Eiendom AS etablert som forvalter av konsernets eiendomsselskaper.

PK Hus AS etableres i 1994, og i 2007 får PK Regnskap AS status som eget selskap.
Det ble i 2013-16 gjennomført en omfattende endring i selskapsstrukturen slik at
PK Gruppen i dag framstår som et konsern.

Vår visjon og våre verdier:
Konsernet har en klar visjon og tydelige forankrede verdier som vi strekker oss etter hver dag

Visjon:
Vi er en utviklende og troverdig samarbeidspartner innenfor selskapets virksomhetsområder.

Verdier: 
Nyskapende – i utviklingen av lokalmiljøet med nye og innovative grep.
Solid – fordi vi gjennomfører våre prosjekter med kvalitet og kunnskap
Trygg – fordi vi tar vare på kundene våre

Vår virksomhet:
PK Gruppens virksomhet omfatter i hovedsak investeringer, drift, forvaltning og utvikling av eiendommer. I tillegg er konsernet engasjert i boligutvikling og gjennomføring av boligprosjekter for salg.

PK Gruppen AS eier:
PK Hus AS (49,9 %)
PK Eiendom AS (100 %)
PK Regnskap AS (100 %)
Krisco Eiendom AS (100 %)
Krisco Utvikling AS (100 %)
Krisco Hotell AS (100 %)
Krisco Invest AS (100 %)

I 2020 hadde konsernet et driftsresultat på 41,7 millioner kroner av en omsetning på 76,6 millioner.
PK Gruppen AS har i dag en egenkapitalverdi på om lag 670 millioner kroner.


Les vår: Personvernerklæring

Arne Hagen

Finans- og administrasjonssjef Send e-post tlf: 922 80 619

Per Mikkelsen

Administrerende direktør Send e-post tlf: 90 05 12 01